Shortcut digunakan untuk mempermudah kamu mencari auto text di keyboard Selly.

  1. Masuk ke chat pelanggan kamu.
  2. Pilihlah menu ke-3 dari kiri "Auto Text".
  3. Ketik shortcut dari auto text yang diinginkan, kemudian klik auto text tersebut.
  4. Pesan akan otomatis muncul dan siap untuk dikirimkan kepada pelanggan kamu