1. Masuk pada aplikasi Selly, pada halaman Beranda klik menu “Auto Text”

     


2. Pada halaman Auto Text, pilih auto text mana yang ingin dihapuskan

    


3. Klik auto text yang akan dihapus, lalu pilih “Hapus Auto Text”

    


4. Akan ada notifikasi “Hapus Auto text”, lalu klik “YA”