Melalui keyboard Selly:

1. Masuk ke chat pelanggan lalu buka Keyboard Selly. Setelah itu klik  “Auto Text”

    


2.  Klik “Tambah Auto Text”

    


3. Masukkan “Shortcut” dan masukkan “Pesan” lalu klik “Tambah Auto Text”